Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Öne Çıkan Yayın

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda Değişim Zorunluluğu ve PDY ile Mücadele

En son yayınlar

MİT'in Son Kariyer İstihbaratçı Müsteşarı Emre Taner ve Darbe Komisyonu

TBMM’de Darbe Komisyonu’na davet edilen Milli İstihbarat Teşkilatı eski müsteşarı Emre Taner’in yaptığı konuşmaya ilişkin haberler ulusal medyada yayınlanmaya başladı. Taner’in konuşmasına bugüne kadar en geniş yeri Posta gazetesi verdi. Komisyon’un, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’nin bağımsızlığına, varlığına, bütünlüğüne, anayasal düzenine, meşru hükümetini ortaya kaldırmaya yönelik darbe girişimi konusunda eski müsteşar Taner’e bu minvalde sorular yönelttiği anlaşılıyor. Dolayısıyla Taner’in MİT’in darbe girişimini önceden tespit edememesi ve kendisinden sonra MİT’te gerçekleştirilen FETÖ’cü kadrolaşma ile ilgili açıklamalarını ele alacağız. Müsteşar Emre Taner, FETÖ/PDY’nin MİT’e sızmasına ilişkin şunları söyledi: “Dikkat ederseniz ben kendi çalıştığım dönem itibariyle sorumluluk hissediyorum.Ben[im] çalıştığım dönemde MİT’e FETÖ’nün sızması sıfıra yakındır. İsterseniz almazsınız, iyi incelersiniz almazsınız. Ondan sonrasını bilemem, ondan sonrasını daha sonraki yönetim cevapla…

İstihbarat'ta Devlet Vatandaş İşbirliği

Bülent Özdemir, Klinik Psikoloji
İstihbarat bir devletin varlığına, bağımsızlığına, bütünlüğüne ve anayasal düzenine karşı içten ve dıştan gelecek her türlü tehdidin önceden tespit edilerek devlet, ülke ve millet açısından büyük ve önlenemez bir tehlikeye dönüşmeden önlenmesi için önceden tedbir alınmasına olanak tanır. Devlet memurları eliyle yönetilen istihbarat faaliyetlerinde teknik araç gereçler kadar canlı kaynaklar son derece önemlidir. Bununla birlikte bazen bilinçli bir vatandaşın küçücük bir katkısı son derece yaşamsal tehlikelerin oluşmasını önleyebilir.
Mikro kelime itibariyle genelde ekonomi alanında kullanılan iktisadi bir kelime olsa da ülkemizin içinde bulunduğu hassas durum itibariyle istihbarat  alanında kullanılabilir. İstihbarat alanına mikro düzeyde sağlanacak bir destek bazen çok şeyi değiştirebilir.
Ülkemizde son dönemde istihbarat sisteminin yenilenmesi yönünde çalışmalar yapılmakta. Sözkonusu çalışmalar yapısal ve görevle ilgili temel değişiklikleri içermekte. Da…

İntihar Eylemleri Nasıl Engellenir?

Hasan Mesut Önder USTAD Ortadoğu Uzmanı
14/07/2016 Atatürk havalimanı saldırılarından sonra, bazı güvenlik uzmanları, istihbarat ve güvenlik sistemi oldukça gelişmiş ABD ve İngiltere gibi ülkelerde de benzer olayların yaşandığı, bundan dolayı bu tarz eylemleri engellemenin çok zor olduğu ve terörle yaşamaya alışmak zorunda olduğumuza dair açıklamalar yaptılar. Sorun yaratan güvenlik ve istihbarat modelini gözden geçirip onardıktan sonra terör, hiçbir toplum için alışılması gereken bir sorun olmaz. Peki,Türk istihbarat sisteminin cevap veremediği bu yapısal ve örgütsel sorunlar nelerdir? Son bir yıl içinde yaşanan terör eylemleri incelendiğinde,Türk güvenlikaygıtının; istihbaratmodeli, üretimi ve elde edilen ürünün dağıtımı konusunda sıkıntılar yaşadığını söyleyebiliriz.
Genelden özele doğru sorunları ele aldığımızda, güvenlik örgütlerimizin, istihbaratı ele alış biçiminin biraz sorunlu olduğunu söylemek mümkün. Doğası gereği terör tehditlerine odaklı çalışma sistemine sahip olan kurumları…

İstihbaratta Milli Şuur Algısı

Bülent ÖZDEMİR St.Clements Üniversitesi Klinik Psikoloji, 11/07/2016
Milletlerin tarihlerine bakıldığında  başarılarının  ardında yatan o millete inandırılmış olan başarı gerekçesi vardır.Yani neden başarabilmesi gerektiği anlayacağı dille topluma inandırılmalıdır.
En bilinen tarihte Osmanlı İmparatorluğu’nda savaş ve fetih ruhunun gıdası: Cihad inancı ve İslam dinini yayma inancıdır.
İşte aynı yöntem ya da aynı mantık istihbaratta da geçerlidir. Yani benim bu görevi yerine getirmek için çalışmanın bir gerekçesi olmalı ve ben bunu kabul etmeliyim diye o insana veya o topluma inandırılmasıdır.
Artık günümüzdeki savaşların bilgi savaşı olduğunu kabul edersek, bunun da yolu ağırlıklı olarak  insan istihbaratından geçtiği bir gerçektir.Bu ihtiyacın yerine getirilebilmesi için insana verilmesi gereken, yapmasını istediğin görevi yerine getirebileceği inanç algısının verilmesidir.
Bu algıyı en iyi hissettiren istihbarat teşkilatları başarıya daha yakındır ya da daha fazla verim alır.
"Algı" …